Partners & Systemleverantörer

Vi arbetar med erfarna partners som utvecklar och levererar de olika systemen och IT-verktygen som vi förmedlar. Detta innebär att vi helt obundet och objektivt kan hitta rätt digitala lösning för varje företag som vi arbetar med. Utöver våra fasta systemleverantörer tar vi även in ytterligare alternativ i de fall det är aktuellt att fördjupa inköpsprocessen.

Inom kort kommer lista på fasta leverantörer.