Digital omställning av bygg- & anläggningsbranschen

Bygg- och anläggningsbranschen står i startgroparna inför en enorm digital utveckling, som ska genomföras på väldigt kort tid. 

Är ni redo?

Politiker och myndigheter, både i Sverige och Europa, har fattat beslut om att en genomgående digital omställning skall genomföras i hela logistiksektorn. Det segment som kommer behöva genomgå den största förändringen är bygg- och anläggning, på grund av den i dagsläget låga digitala mognaden.

Bakgrunden till besluten är FNs senaste klimatrapport där världens forskare konstaterar att läget för klimatet är akut. De konstaterar samtidigt att om vi ska ha en chans att uppnå de globala hållbarhetsmålen så måste logistik- och transportbranschen digitaliseras.

Nya krav på digitala arbetssätt är ett faktum, och redan 2024 inför Trafikverket skallkrav på digital rapportering av miljödata, i alla upphandlingar som rör väg och järnväg. Rapporteringen skall dessutom ske enligt Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard (BEAst), vilket innebär att alla leverantörer i projekten måste inneha ett systemstöd som kan rapportera den typen av information och som är kompatibelt med BEAst. 

Vill du vara med och påverka?

Häng med, och delta i en projektgrupp beståendes av företag från branschens olika segment!

Projektet kommer att startas efter sommaren och samtliga företag kommer att få en grundutbildning i vilka krav som kommer, när de kommer, vilka som ställer dem samt vad som krävs, både kunskapsmässigt och tekniskt, för att kunna möta dem. 

Därefter skall vi kartlägga vilka förutsättningar som finns för att hitta rätt systemstöd och att lyckas med eventuellt inköp och med uppstart. 

Vi ska också reda ut om ni som berörs av kraven har några synpunkter, eller kanske motkrav, angående planen för utrullning av kommande krav. Dessa synpunkter kommer att föras vidare till de som driver utvecklingen och ställer kraven.

Deltagandet är självklart kostnadsfritt och sker helt efter varje företags förutsättningar.

Vill du veta mer om utvecklingen?